Arbeidervern: Arbeidsmiljø

I 2010-2013 har jeg bidratt med artikler til Arbeidstilsynets tidsskrift ”Arbeidervern”. Har skrevet om kontorets arbeidsmiljø i flere sammenhenger. Arbeider også med et prosjekt (bok og nettsted) om ergonomi på dataarbeidsplassen. (Klikk for å forstørre. Dra, og bruk Tilbake-knappen)


Reportasje i Arbeidsdirektoratets tidskrift ”Arbeidervern” i 2011 om sammenhengen mellom helse og fysisk aktivitet. NSBs lokomotivførere og konduktører må være i god form for å kunne takle krisesituasjoner, selv om arbeidsgiverens treningstilbud er minimalt.


Reportasje om yrkesrelatert kols fra Glittre-klinikken i 2011.  Ca 20 000 nordmenn får kols hvert år, og 2000 dør av det – like mange som av lungekreft.


Artikkel fra 2010 for Arbeidsdepartementet om inkluderende arbeidsliv (annonsebilag i VG). Intervjuet med Mikkel Øyen handler om hvilke ordninger som mest effektivt kan hjelpe funksjonshemmende ut i arbeidslivet.


Lavtemperaturasfalt kan spare asfaltarbeidere for lungeskader.  Artikkelen utløste Dagsrevy-reportasje da den ble publisert i mai 2012.


På lagret hos Ringnes Bryggeri har to av tre ansatte utenlandsk bakgrunn. Bedriften bruker Lean-metoden til å fange opp problemer, mens en rekke andre tiltak styrker arbeidsfellesskapet. Artikkel i Arbeidervern i 2012.