Cappelen: Caplex-brosjyre

Cappelen Fakta (nå Cappelen Damm) var det første store forlaget som utga egenproduserte, interaktive publikasjoner som ”Caplex”, ”Norgesatlas” og andre oppslagsverk på CD-ROM. Oppslagsverkene ble senere lagt ut på nettet. Jeg utarbeidet brosjyrer og skrev pressemeldinger. (Et klikk forstørrer,  Tilbake-knappen avslutter)


Det elektroniske leksikonet «Caplex» på CD-ROM fra 1995 var Norges første multimedia-leksikon med 50 000 opplagsord, 4000 fotos, 200 interaktive kart, 400 lydopptak, og 80 videoer som bl.a. viste dramatikken da Oddvar Brå brakk staven. Jeg laget konsept til brosjyren og skrev tekstene. I 1997 ble Caplex lagt ut på nettet.


CD-ROM var forholdsvis ukjent da Caplex  ble lansert. Mange PC-er manglet CD-stasjon.  Jeg skrev «Cappelens Multimedia-guide». Den forklarte hvordan PC-en burde være utstyrt for å bruke det elektroniske leksikonet. Multimedia-guiden ble distribuert gratis sammen med Caplex-brosjyren.