Databruk: Brukertips

«Databruk» var et lite tidsskrift som ble utgitt av Per H. Berrefjord, tidligere redaktør i «Computerworld Norge». Tidsskriftet ga plass til smarte oppskrifter på hele arbeidsprosesser, og ikke bare til korte, løsrevne brukertips. (Klikk for å forstørre. Dra, og bruk Tilbake-knappen)


I 1992 brukte fortsatt de fleste, norske PC-brukere tekstprogrammet WordPerfect for MS-DOS. Jeg og Tore Hoel, som hadde forfattet en populær WordPerfect-bok, skrev i felleskap den omfattende superbrevmalen trinn for trinn. I senere nummer av «DataBruk» fulgte flere avanserte brukertips for WordPerfect for DOS og for Word for Windows som gradvis rykket inn i PC-ene i disse årene.