Det Nye: Data for unge jenter

Kort etter at de første PC-ene hadde kommet til Norge, ba ungdomsbladet ”Det Nye” meg om å skrive flere dataartikler. ”Det Nye” levde virkelig opp til sitt navn. De ønsket spesielt å informere unge jenter om datateknologien. Etter de første artiklene, ba de meg om å skrive en fast dataspalte i bladet. (Klikk for å forstørre. Dra, og bruk Tilbake-knappen)


I desember 1984 bestilte ”Det Nye” en rekke artikler til et spesialnummer av bladet. Jeg skrev om fremtidens verktøykasse, hvordan datamaskiner virket og hva slags datamaskin man burde velge. I en annen artikkel (ikke gjengitt her) intervjuet jeg en jente som hadde sagt opp i barnehagen for å begynne på datahøgskole. Senere skrev jeg regelmessig om data og video i ”Det Nye”.