Ergonomi Design: Info-kiosk

Da Telenor InterAktiv i 1996 ba Oslo-firmaet Ergonomi Design om designe brukergrensesnitt for en ny informasjonskiosk, engasjerte de meg til å lage menyene. Informasjonskiosken var beregnet på reisende og turister. Den var tenkt utplassert på jernbanestasjoner, flyplasser og andre knutepunkter. Jeg ble også engasjert til å utvikle et elektronisk handletorg for MitCom og MMP. På grunn av Internetts raske fremvekst, ble prosjektene senere skrinlagt. (Et klikk forstørrer,  Tilbake-knappen avslutter)


Telenor InterAktivs hovedmeny viser Språkvelger, Profilvelger (valgfri), Anbefalte aktiviteter (valgfri) og Neste side. Neste side viser valg mellom hovedaktiviteter (Reise, Spise, Severdigheter, Shopping, Underholdning), Osloguide (valgfri), Anbefalt (valgfri). Spise viser valg mellom forskjellige etniske kjøkken osv. Fransk åpner ny side med anbefalte franske restauranter osv.


Telenor InterAktivs Reisevelger lar brukeren peke på kartet for å velge avreise og destinasjon, og på kalenderen for å velge avreisedato. Deretter vises ny side med valg mellom flyavganger osv.


Telenor InterAktivs Profilvelger lar brukeren definere personlig profil, for deretter å bli anbefalt noen spesielle severdigheter, butikker, underholdning, restauranter, hoteller etc.
Telenor InterAktivs Osloguide anbefaler sammensatte aktiviteter avhengig av brukerens ønsker.