Folkets Brevskole: Datakurs

Jeg ble tidlig engasjert til å spre opplysning om datateknologien og dens samfunnsmessige konsekvenser: Kursheftene “Samfunnsmessige følger av ny teknologi” og ”Datasystemer i Televerket” er eksempler på det. Det er også boka ”Datahverdag” som er nevnt et annet sted. (Klikk for å forstørre. Dra, og bruk Tilbake-knappen)


Folkets Brevskole og Arbeidernes Opplysningsforbund laget syv kurshefter om datateknologi for fagbevegelsen. Noen hefter var generelle, mens andre spesielt tok for seg data i industrien, varehandelen og offentlig sektor. Jeg skrev ”Samfunnsmessige følger av ny teknologi” sammen med Jan Evert Nilsson i 1981. Illustratør var Anne Tove Vestfossen.


Kursserien ”Datalære for arbeidslivet” ble laget av Gyldendal i samarbeid med Forbruker- og administrasjonsdepartementet, LO, Norsk Arbeidsgiverforening (senere NHO) og Folkets Brevskole. Det ble avholdt en rekke kurs som var tilpasset forskjellige arbeidsplasser. Serien besto av 21 hefter. Jeg skrev ”Datasystemer i Televerket” sammen med Arne Joramo i 1986.