Gyldendal: 6 lærebøker i data

Utgangspunktet for disse seks lærebøkene om data og informasjonsbehandling fra 1993-2002, var boka ”Data”. Den ble skrevet for det nye faget Økonomi og informasjonsbehandling i videregående skole. Boka var svært omfattende. Deretter fulgte flere mindre lærebøker som delvis brukte innhold fra ”Data” som var revidert og tilpasset ulike målgrupper, og supplert med nye kapitler. Bøkene ble delvis utgitt av forlaget Halden Dataservice, og delvis av Gyldendal (som eide Halden Dataservice). (Klikk for å forstørre. Dra, og bruk Tilbake-knappen)


Læreboka ”Data” ble skrevet for faget Økonomi og informasjonsbehandling i videregående skole (Reform 94). Bokas teori-del har gjennomgang av PC-teknologien, og kapitler om bruksområder, konsekvenser for arbeidsmiljø og andre sosiale konsekvenser. Praksis-delen har touchøvinger, innføring i DOS og Windows, og trinnvise oppgaver i tekstbehandling og regneark for henholdsvis seks og fem programvareversjoner. Boka (272 sider) ble utgitt på Gyldendal i 1983. Læreverket besto også av lærerveiledning og oppgavehefte.”Informasjonsbehandling” (1996-1999) for faget Økonomi og informasjonsbehandling i videregående skole, var en forenklet utgave av læreboka ”Data” (Gyldendal 1993). Boka ble senere supplert med dataordliste og innføring i søk på Internett. Boka ble først utgitt av Halden Dataservice, deretter av Gyldendal i fire reviderte opplag.


”IT-boka” (1997) var en variant av læreboka ”Data” som var godkjent som grunnbok i Modul 1 for Datakortet. IT-boka ble utgitt i to opplag av forlaget Gyldendal.

IT for valgfaget (1999)

IT for valgfaget» (1999) var lærebok for valgfaget IT i videregående skole. Boka var godkjent som grunnbok i Modul 1 for Datakortet. Utgitt av Gyldendal.


«Programvare for IKT-driftsfag» (1999) var lærebok for programvarefaget i VK1 IKT-driftsfag. Boka innehold kapitler både fra meg og andre forfattere. Utgitt av Gyldendal.


”Grunnleggende IT-forståelse” (2002). Boka var beregnet på voksenopplæring og ble også brukt til opplæring av lærere. Sentrale temaer var datautstyr, programvare, datakommunikasjon, Internett, og aktuelle lover og avtaler. Boka inneholdt dataordliste og var godkjent for Datakortet modul 1.