IKT i skolen: Feide

Senter for IKT i utdanningen arbeider med å innføre Feide (Felles elektronisk identitet) i grunnskolen. Feide ivaretar personvernet og gir elevene tilgang til mange nettbaserte tjenester med bare ett brukernavn og passord. I januar 2013 hadde Feide 500.000 brukere i grunnskolen.
Jeg ble engasjert i seks måneder i 2012-2013 for å bistå med informasjon og planlegging av nytt nettsted. IKT-senteret er underlagt Kunnskapsdepartementet.

feide-i-skolen-logo