IndexDATA: Brosjyrer

IndexDATA (nå Gyldendal Rettsdata) var en pioneer i utgivelsen av søkbare, elektroniske rettskildedatabaser. Blant de første oppslagsverkene som ble gjort tilgjengelig, var Statens personalhåndbok og Arbeidsmiljøloven med forskrifter og kommentarer. Senere fulgte en rekke oppslagsverk om økonomi, som f.eks. LikningsABC. (Klikk for å forstørre. Dra, og bruk Tilbake-knappen)


Jeg skrev bruksanvisning til IndexDATAs elektroniske bibliotek. Bruksanvisningen er beregnet på brukere med lav datakompetanse. IndexDATA var først ute med elektroniske utgaver av Statens personalhåndbok, Arbeidsmiljøloven, LigningsABC og en rekke andre oppslagsverk på CD-ROM.


Tekst til brosjyre om Internkontroll for Tiden Norsk Forlag. Forlaget som utgir en rekke publikasjoner om arbeidsmiljø, tilbød oppslagsverket både i form av en ringperm og på CD-ROM. Både IndexDATA og Tiden er eid av Gyldendal.


Konsept og tekst til kortfattet brosjyre om IndexDATAs elektroniske oppslagsverk.