Sengemakeriet: Vannseng-bølgen

Møllergaten Sengemakeris første vannsengbutikk i Oslo (1979) startet en flodbølge. Nordmenn forelsket seg i vannsengen, og jeg skrev flere artikler om det nye sengeleiet. Halvparten av alle senger/madrasser som ble solgt i 1986/87 var vannsenger. I slutten av 1980-årene var det 14 spesialbutikker i Oslo. Så mistet publikum interessen, salget falt og konkursene satte inn. I 1990 var det ingen vannsengbutikker igjen i Oslo! (Klikk for å forstørre. Dra, og bruk Tilbake-knappen)


Da vannsengbølgen rullet inn over Norge i 1983, skrev jeg en artikkel om vannsenger i min forbrukerspalte i Nye Bonytt. Møllergaten Sengemakeri som var Norges første og største vannsengprodusent, kjøpte artikkelen og brukte den i et reklamehefte. Her gjengis bare starten på artikkelen.


Møllergaten Sengemakeri laget en liten brosjyre med forkortet utgave av min vannsengartikkel.