Software Innovation: Ryddig arkiv

Jeg har bidratt (2011-2013) med artikler og en rekke kundereferanser (kundecaser) til det norske programvareselskapet Software Innovation. Selskapet har utviklet ProArc som håndterer tekniske dokumenter i engineeringselskapene, og 360° som ivaretar saksbehandling og arkiv i mange private og offentlige virksomheter. (Klikk for å lese)

Kongsberg Maritime Engineering
Kongsberg Maritime Engineering i Sandefjord leverer skreddersydde elektro-, instrument- og telekom-utstyrspakker til oljeselskaper, riggeiere og rederier. Dokumentsystemet ProArc holder orden på tusenvis av dokumenter med spesifikasjoner, anbud, tilbud, prosjekter, konstruksjonstegninger, kontrakter og kontakter – og hva som er siste revisjon av dokumentet.

Hafslund
Hafslund-konsernet med sine 20 selskaper og 1200 ansatte, hadde tidligere mange spredte arkiver. Nå har de utviklet et helhetlig, nytt dokumentsystem med Public 360° der de ansatte lagrer direkte fra sine fagapplikasjoner, mens søkemotoren Recommind indekserer og tilgjengeliggjør alle slags dokumenter uansett filformat.

Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokatens 40 skarpskodde advokater trår til når staten blir saksøkt for omstridte vedtak om skatt, trygd, eiendom, ekspropriasjon, erstatning, arbeidsforhold eller asyl. Mange saker ender i Høyesterett. Noen saker kan inneholde flere tusen dokumenter, lydopptak, fotografier, kart og e-post. Nå holder 360° orden.

Avinor
Avinor med sine 3000 ansatte, har ansvar for flysikringstjenesten og 46 lufthavner. Overskudd fra de fire største lufthavnene finansierer alle de andre. For å gjøre det enklere å arkivere og finne igjen dokumenter, er alt samlet i Public 360°. Arkivstandarden Noark 5 sørger for lagring i henhold til myndighetenes krav.

Statnett
Etter at Statnett gikk over til Public 360°, kan de 900 ansatte lagre og finne igjen alle dokumenter på samme sted. Statnett er underlagt Offentlighetsloven. Når journalister og andre vil vite mer om Statnetts utbyggingsplaner, kan saksbehandlerne lett finne fram til de relevante dokumentene.

Sørum kommune
Sørum kommune i Akershus erstattet sitt gamle sak-/arkivsystem med Public 360º med SharePoint, og integrerte det med intranettet og kommunens nettsted. Nå jobber saksbehandlerne i virtuelle arbeidsrom, og innbyggerne bruker elektroniske skjemaer. En egen Sørum-app viser informasjon og saksdokumenter på nettbrett. Kommunepolitikerne er blitt papirløse.

Valdres Energi
Hos Valdres Energi på Fagernes var de 52 ansatte misfornøyd med sitt tungrodde, gamle sak- og arkivsystem. De satset i stedet på det brukervennlige Business 360°, og tok det i bruk på rekordtid.

Sarpsborg kommune
Siden Sarpsborg kommune kastet ut gratisprogrammet Open Office og i stedet satset på Microsoft Office og Public 360°, har de spart 15-20 millioner kroner året. Sarpingene har fått mer effektiv saksbehandling, smartere samhandling, digitale søknadsskjemaer og papirløse politikere.

Runavíkar Kommuna
I Runavíkar Kommuna på Færøyene ligger Runavík Havn som er base for supplyskipene som bistår Statoil med oljeleting nord for øyene. Etter at Kommunekontorets 17 ansatte tok i bruk Public 360° som sak/arkivsystem, har de realisert kommunens visjon om moderne, papirløs saksbehandling.

Jernbaneverket
Jernbaneverkets 3500 ansatte trengte et moderne sak/arkivsystem som var enkelt å bruke og som gjorde informasjon fra forskjellige avdelinger tilgjengelig for alle aktuelle medarbeidere. Nå gir Public 360° med Microsoft SharePoint brukerne god oversikt over arbeidsoppgavene, og forbedrer samhandlingen i konsernet.

Grenlandskommunene
Seks kommuner i Grenland gikk sammen om å utvikle et moderne sak/arkivsystem med strømlinjeformede arbeidsprosesser for sine 1200 saksbehandlere. Nå bruker kommunene seks identiske, selvstendige Public 360°-løsninger. Grenlandskommunene samarbeider om drift og videreutvikling.

Bergen kommune
Bergen kommunes 17 000 ansatte bruker Public 360° som saksbehandlings- og arkivsystem. Innbyggerne kan sende digitale søknadsskjemaer fra kommunens nettside rett inn i 360°. Søknadene behandles digitalt, og vedtakene sendes per e-post. Løsningen kan årlig erstatte 600 000 brev og fakturaer.

Aspelin Ramm Eiendom
I eiendomsselskapet Aspelin Ramm bruker de ansatte Business 360º med SharePoint til å arkivere e-post, kontrakter og prosjektdokumenter. Et smart dokumentmalsystem med standarddokumenter og adresseregister, forenkler produksjon og distribusjon av leiekontrakter og andre dokumenter.

Apply Sørco
Hos Apply Sørco i Stavanger tilbyr 450 ingeniører driftsstøtte, vedlikehold, modifisering, og oppgradering av offshoreinstallasjoner til Statoil og andre bedrifter i olje- og gassbransjen. Dokumentsystemet ProArc holder orden på prosjektdokumenter og framdrift.

Ocean Installer
Undervannsteknologien marsjerer med «sjømilsskritt» og tar over for tradisjonelle plattformer og lastebøyer. Ocean Installer AS på Forus konstruerer og bygger undervannsinstallasjoner på havbunnen. I løpet av sine to første år har Ocean Installer vokst til 150 ingeniører på Forus og 20 i Aberdeen, Skottland. Med ProArc har de fått det dokument- og prosjektkontrollsystemet de ønsket seg.