Televerket: Telekom-tegneserier

Tegneserieheftene «Teleboka» og «Telebølger» for grunnskolen etter oppdrag fra Televerket og Gyldendal. Tema var betydningen av moderne telekommunikasjon. Jeg laget konsept og tekst, engasjerte Knut Westad og Niels-Erik Heger til å tegnet. Tegneserieheftene ble trykt i 180 000 eksemplarer (1987). (Et klikk forstørrer,  tilbakeknappen avslutter)


Jeg laget konseptet, skrev teksten og engasjerte Niels-Erik Heger til å tegne «Teleboka». Heftet viste hvordan varder og flagg ble erstattet av morse og telefon, og i 1988 ble telefonen digitalisert. Jeg behandlet også informasjonskløften, fjernarbeid og andre temaer. Bare halvparten av sidene er gjengitt her.


«Telebølger» tok utgangspunkt i behovet for kommunikasjon til sjøs i fiskeri- og sjøfartsnasjonen Norge. Heftet ble bygd opp som en tegneserie med mye dramatikk. Jeg laget konseptet og ba Knut Westad som var kjent for sine Fantomet-tegninger, om å tegne. Bare noen av sidene er gjengitt her.